MEDISCHE LEKDETECTIE TOEPASSINGEN

De producten van ATEQ worden veelvuldig gebruikt voor de kwaliteitscontrole van medische apparatuur. Eindgebruikers van deze apparatuur vertrouwen er op, soms levensgevaarlijke situaties, dat deze perfect functioneert.

Wanneer er defecten aanwezig zijn kan dat levensbedreigende gevolgen hebben en gevaarlijke situaties tot gevolg hebben voor de patiënt of beroepsbeoefenaar. Uiteindelijk kunnen fabrikanten aansprakelijk worden gesteld voor het falen van hun producten.

Het hebben van een robuuste testmethodologie en kwaliteitsprotocol om deze risico’s te elimineren is dus een absolute noodzaak. Door componenten te identificeren die niet voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen wordt hier een belangrijke stap gezet.

ATEQ is beschikbaar om u te adviseren en de juiste instrumenten te selecteren

Flow testen tot 300 l / min

Differentiaalsensor van 10 tot 5000 Pa volledige schaal

Lektest tot wel 0,1 cc / min

Fabrikanten van medische hulpmiddelen blijven hun kwaliteitsnormen verhogen om de risico’s te verkleinen. Daarom is het testen van lekken bij medische apparatuur van het grootste belang.

Onze producten kunnen worden gebruikt in zowel handmatige en geautomatiseerde omgeving. Alle instrumenten kunnen worden beveiligd met functies die toegang beperken op het invoeren en wijzigen van de testparameters. Wij begrijpen dat bij het uitvoeren van lekdetectie in medische apparatuur 100% controle benodigd is. Onze instrumenten zijn ontworpen voor testen met hoge capaciteit en biedt snelle toegang tot gekalibreerde lekken om te controleren of het testen verloopt zoals benodigd.

TYPISCHE MEDISCHE TOEPASSINGEN

Blisterverpakkingen
Katheters
Centrifigaal bloedafscheiders
Condomem
Filters
GeneXpert Cartridges
Infuus zakken

Bloedzakken
Infuus
Pompen
Medische slangen
Koppelingen
Membranen

 

Pacemaker
Injectiespuit
Ventilatoren
Vents
flesjes
Medische kleppen

MEDISCHE REFERENTIES